Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

ПРОЕКТИ

 

ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.006-0195-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

 

Основната цел на проекта е насърчаване на прехода на частно предприятие към екосъобразна дейност посредством изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия.

 

Основната дейност е изграждане на нова фотоволтаична инсталация с мощност 190kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 278,4 кWh.

 

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на кандидата.

Предложението за изпълнение на инвестиция не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

 

Обща стойност на проекта: 570 000.00лв., от които 285 000.00лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

 

Начало: 10.11.2023 г.

Край: 10.05.2025 г.

 


ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор No BG16RFOP002-6.002-0135 -C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ .


Основната цел на проектното предложение е пре доставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID -19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.


Основната дейност по проекта е инвестиция в подобряване на енергийната им ефективност.


Постигнатите резултати от изпълнението на проекта се изразяват в ъв въвеждане на енергийно ефективно мерки за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID -19, които ще подпомогнат ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД да запази конкурентоспособността си и да продължи развитието на  дейността си по ресурсо-ефективен и еколого съобразен начин.


Обща стойност на проекта: 273 263,00 лв., от които 136 631,50 лв. европейско съфинансиране от ЕФРР.


Начало: 21.09.2022 г.
Край: 21.07.2023 г.

 

 

 


ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнители „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на Многофункционална машина за довършителни операции - 1 брой“.

 

Срок за подаване на оферти:  До 09/09/2021г.

 

Условия при отваряне на офертите: 10/09/2021г., 10:00 ч., на адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона, сградата на Дилком България ЕООД, находяща се на ул. Нептун № 2.

 

Документи

 

 


Проекти Дилком

 

ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0212-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

 

Основната цел на проекта е да подобри производствения капацитет на Дилком:

 

  • Постигане на технологична обезпеченост за автоматизиране и оптимизиране на довършителните операции при печатането на етикети;
  • Разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект по отношение на произвежданите етикети - фолийни и хартиени, самозалепващи и несамозалепващи, с което да се удовлетворят пазарните обеми на търсене;
  • Подобряване на качеството на производствения процес в частта му щанцоване, рязане и подреждане на етикети, а оттам и на крайните изделия;
  • Намаляване на себестойността на продуктите посредством снижаване на производствените разходи и оптимизация на производствените операции;
  • Разширяване на пазарните позиции – чрез привличане на нови клиенти в национален и международен мащаб.

 

Посочените цели ще бъдат изпълнени чрез инвестиция в Многофункционална машина за довършителни операции.

 

 

Целия документ можете да видите тук.