Количка

0 артикула

ПРОЕКТИ

Проекти Дилком

 

ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0212-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

 

Основната цел на проекта е да подобри производствения капацитет на Дилком:

 

  • Постигане на технологична обезпеченост за автоматизиране и оптимизиране на довършителните операции при печатането на етикети;
  • Разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект по отношение на произвежданите етикети - фолийни и хартиени, самозалепващи и несамозалепващи, с което да се удовлетворят пазарните обеми на търсене;
  • Подобряване на качеството на производствения процес в частта му щанцоване, рязане и подреждане на етикети, а оттам и на крайните изделия;
  • Намаляване на себестойността на продуктите посредством снижаване на производствените разходи и оптимизация на производствените операции;
  • Разширяване на пазарните позиции – чрез привличане на нови клиенти в национален и международен мащаб.

 

Посочените цели ще бъдат изпълнени чрез инвестиция в Многофункционална машина за довършителни операции.

 

 

Целия документ можете да видите тук.