Количка

0 артикула

Околна среда

Дилком България ЕООД съзнателно и отговорно води бизнеса си и производствените си процеси съобразно съвременните изисквания и загриженост за околната среда. Чрез подобряване квалификацията на работниците и тяхната информираност се стремим към минимизиране на отрицателното въздействие върху природата.

 

Ние осъзнаваме своята отговорност за въздействието на бизнес дейностите върху околната среда и доказваме тази отговорност към опазването на горите и техните обитатели, като през 2019г. се сертифицирахме по стандарт FSC® (License Code C150329), който гарантира използването на дървесина от устойчиви източници, подпомагайки опазването и защитата на горите, дивата природа и хората  и вече използваме сертифицирана по FSC® хартия за производството на етикети.

 

 

През същата година се сертифицирахме и по стандарт ISO 50001 – „Системи за управление на енергията“, а година по-рано и по стандарт ISO 14001 – “Система за управление на околната среда“.


Наш приоритет е да осигурим на служителите оптимални условия на труд, като сме се ангажирали да спазваме основните принципи на правата на човека, правото на труд, опазването на околната среда и антикорупцията.

 

Влаганите от нас материали отговарят на директивата на Европейския съюз относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS).