Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Околна среда

Дилком България ЕООД съзнателно и отговорно води бизнеса си и производствените си процеси съобразно съвременните изисквания и загриженост за околната среда. Чрез подобряване квалификацията на работниците и тяхната информираност и чрез инвестиции в съвременни машини и технологии се стремим към минимизиране на отрицателното въздействие върху природата.

Ние осъзнаваме своята отговорност за въздействието на бизнес дейностите върху околната среда.Доказваме тази отговорност към опазването на горите и техните обитатели, като през 2019г. се сертифицирахме по стандарт FSC® (License Code C150329).

Той гарантира, че за печата на Вашите етикети, изработени по този стандарт, сеизползва дървесина от устойчиви източници, подпомагайки опазването и защитата на горите, дивата природа и хората. Дилком вече няколко години използва сертифицирана по FSC® самозалепваща хартия за производството на хартиени етикети и изработка на стикери по поръчка.

През 2019 г. се сертифицирахме и по стандарт ISO 50001 – „Системи за управление на енергията“, а година по-рано и по стандарт ISO 14001 – “Система за управление на околната среда“. Тук разгледайте сертификатите на Дилком България ЕООД.

Наш приоритет е да осигурим на служителите оптимални условия на труд, като сме се ангажирали да спазваме основните принципи на правата на човека, правото на труд, опазването на околната среда и антикорупцията.

Влаганите от нас материали отговарят на директивата на Европейския съюз относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS).

Ако имате въпроси относно нашата дейност, мисия, технологии на производство на етикети или друго, моля да се свържете с нас на sales@dilcom.com.